PRESENTEEISM: NEDENLERİ, YARATTIĞI ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALANYAZIN TARAMASI

Article OPEN
ÇOBAN, Ömer; HARMAN, Serhat; (2012)
  • Publisher: Selçuk Üniversitesi
  • Journal: issn: 2148-3043, eissn: 2148-3043
  • Subject: Presenteeism, işgören verimliliği, örgütlerde devamsızlık, çözüm önerileri | Presenteeism, employee productivity, absenteeism, solution suggestions

Presenteeism, işgörenin rahatsızlığı bulunmasına rağmen işe gitmesini ve bu durumdan kaynaklanan verimlilik kayıplarını ifade etmektedir. Türkiye’de presenteeism ile ilgili görgül çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, presenteeism kavramı ile ilgili daha ö... View more
Share - Bookmark