publication . Article . 2016

Dynamic and Thermodynamic Examination of a Two-Stroke Internal Combustion Engine

İPCİ, Duygu; KARABULUT, Halit;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2016
  • Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract
Bu araştırmada iki zamanlı bir içten yanmalı motorun dinamik ve termodinamik birleşik analizi yapılmıştır. Termodinamik çevrimin yanma süresince çalışma akışkanına verilen ısının değişimi Gauss fonksiyonu ile modellenmiştir. Piston hareket mekanizmasının dinamik modeli dokuz denklemle modellenmiş olup bunlardan beşi hareket denklemi, dördü kinematik ilişkidir. Dinamik ve termodinamik modeli oluşturan denklemler Taylor serisine dayanan bir yöntemle çözülmüştür. Gerçekçi spesifik değerler kullanılmak suretiyle motorun dinamik ve termodinamik davranışları incelenmiştir. Muhtelif motor performans parametrelerinin motor hızı ve şarj basıncı ile değişimi incelenmiştir...
Subjects
free text keywords: Two stroke engine, thermodynamic analysis, dynamic analysis, power and torque estimation, speed fluctuations, İki zamanlı motor, termodinamik analiz, dinamik analiz, güç ve tork tahmini, hız dalgalanmaları
Any information missing or wrong?Report an Issue