Mobil Peer-To-Peer Ağlarda Bluetooth Üzerinden Anlık Mesajlaşma Protokolü: IMOB

Article Turkish OPEN
Dönmez, Oğuz; (2018)
  • Publisher: Ali Karcı
  • Journal: issn: 2548-1304, eissn: 2548-1304
  • Subject: servis tabanlı yazılım geliştirme,mobil peer-to-peer

Servis tabanlı yazılım geliştirmede servissağlayıcılar servislerini servis istemcilerinin kullanımına sunarlar. Bu, servisistemcilerinin kaynakların yetmemesi durumunda bir avantaj sağlar. Bu çalışmadaservis tabanlı yazılım geliştirme ve mobil peer-to-peer ağlar incelen... View more
Share - Bookmark