Mobil Peer-To-Peer Ağlarda Bluetooth Üzerinden Anlık Mesajlaşma Protokolü: IMOB

Article Turkish OPEN
Dönmez, Oğuz (2019)
  • Publisher: Ali Karcı
  • Journal: (issn: 2548-1304, eissn: 2548-1304)
  • Subject: servis tabanlı yazılım geliştirme,mobil peer-to-peer

Servis tabanlı yazılım geliştirmede servissağlayıcılar servislerini servis istemcilerinin kullanımına sunarlar. Bu, servisistemcilerinin kaynakların yetmemesi durumunda bir avantaj sağlar. Bu çalışmadaservis tabanlı yazılım geliştirme ve mobil peer-to-peer ağlar incelenip anlıkmesajlaşma protokolü olan IMOB geliştirilmiştir. Bu protokol açıklanıp örnekolarak servis sağlayıcı rolü modellenmiştir.
Share - Bookmark