Two Procuratorian Inscriptions from Perge

Article English OPEN
Onur, Fatih;
(2008)

Perge'den iki Procurator Yazıtı Kısa bir süre önce Aşkım Özdizbay Perge'den iki adet Latince yazıtın kopyasını ve çevirisini, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu için hazırladıkları armağan kitabında yayımlamıştır. Verdiği bilgilere göre, bu yazıtlar 2004 – 2005 yılları... View more
Share - Bookmark