Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi

Article OPEN
Çubukcu, Muhammed İhsan;
(2010)
  • Publisher: Pamukkale University
  • Journal: issn: 1309-8810, eissn: 1309-8810
  • Subject: Accommodation Companies, Internet, Web, Marketing | Konaklama İşletmeleri, İnternet, Web, Pazarlama

AMAÇ: Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın gereği olarak bütün ülkeler, ulusal bilişim altyapılarını oluşturmak zorundadırlar. Tüm işletmelerde kendi içinde bir bilişim altyapısı kurmalıdırlar. Teknolojiyi gereği ... View more
Share - Bookmark