Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynakları ile Otantik Liderlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Article OPEN
NARTGÜN, Şenay Sezgin; NARTGÜN, Zekeriya; ARICI, Uzman Deniz;
(2016)
  • Publisher: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
  • Journal: issn: 2564-7490, eissn: 2564-7490
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Education, Organizational Power, Leadership, Organizational Leadership Scale, Authentic Leadership | Eğitim, Örgütsel Güç, Örgütsel Güç Ölçeği, Liderlik, Otantik Liderlik

Bu çalışmanın amacı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan yöneticilerin kullandıkları örgütsel güç kaynakları ile gösterdikleri otantik liderlik düzeylerini öğretmen görüşleri çerçevesinde belirlemektir. Araştırmada, ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırmalı t... View more
Share - Bookmark