publication . Article . 2016

KLASİK ÇÖZÜCÜLERE BİR ALTERNATİF; İYONİK SIVILAR

KOLANCILAR, Hakan;
Open Access
  • Published: 05 Aug 2016
  • Publisher: Trakya University
Abstract
Organik reaksiyonlar genelde çözücü ortamında yapılır. Son yıllarda yeni bir çözücü sınıfı bulundu ve bunlar iyonik sıvı olarak adlandırılır. Bu çözücüler çoğunlukla oda sıcaklığında sıvıdırlar ve iyonik türlerden oluşurlar. Düşük buhar basınçları, mükemmel kimyasal ve termal kararlılıkları, potansiyel geri kazanımları ve tekrar kullanımları gibi dikkat çekici özelliklere sahiptirler. İyonik sıvılar geniş olarak araştırılmaktadır ve organik sentez, enzimatik kataliz, ayırma işlemleri vb. gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu derleme iyonik sıvılar hakkında genel bir bilgi vermektedir
Subjects
free text keywords: İyonik sıvılar, erimiş tuzlar, kloroaluminatlar(III), 1-etil-3-metilimidazoliyum klorür, Ionic liquids, molten salts, chloroaluminates(III), 1-ethyl-3-methyl imidazolium chloride
Any information missing or wrong?Report an Issue