BİST30 Borsa Endeksinde Risk Profili Analizi

Article Turkish OPEN
Ural, Mert; Demireli, Erhan;
(2018)

ÇalışmadaBİST30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin getirileri kullanılarak birportföy oluşturulmuş, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli aracılığıyla, söz konusuportföyün riski ölçümlenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin riski toplampiyasa riskinden arındırılarak risk... View more
Share - Bookmark