publication . Article . 2018

BİST30 Borsa Endeksinde Risk Profili Analizi

Erhan Demireli; Mert Ural;
Open Access Turkish
  • Published: 10 Feb 2018
  • Publisher: Aydın KARAPINAR
Abstract
ÇalışmadaBİST30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin getirileri kullanılarak birportföy oluşturulmuş, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli aracılığıyla, söz konusuportföyün riski ölçümlenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin riski toplampiyasa riskinden arındırılarak risk ayrıştırması yapılmış, böylece hem portföyhem de her bir hisse senedi için sistematik ve sistematik olmayan risktutarları belirlenmiştir.
Subjects
free text keywords: Value at Risk,Capital Asset Pricing Model,Risk Decomposition, Riske Maruz Değer,Finansal Varlık Fiyatlama Modeli,Risk Ayr
Any information missing or wrong?Report an Issue