Meddah Behçet Mahir’in “Leylâ ve Mecnun” Hikâyesinde Yer AlanAra Sözler

Article OPEN
AYDIN, Hidayet;
(2011)
  • Publisher: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited
  • Journal: issn: 2667-4904, eissn: 2667-4904
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Halk edebiyatı, Behçet Mahir, ara söz | Folk literature, Behçet Mahir, digression

Anlatmaya dayalı halk edebiyatı ürünlerinde metnin orijinalinde yer almayan, anlatıcı tarafından metne ilave edilen fıkra, efsane, atasözü, kıssa gibi yazılı ve sözlü kaynaklardan alıntılar veya anlatıcının başından geçen olaylar yer almaktadır. Bu tür anlatılar daha ço... View more
Share - Bookmark