An Innovative Tehnique in Teaching and Learning English for Turkey: Boray Technique (BT)

Article OPEN
KIRKIÇ, Kamil Arif; BORAY, Taner;
(2017)
  • Publisher: Sabri Sidekli
  • Journal: issn: 2149-7702, eissn: 2587-0718
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Boray Tekniği,İngilizce Öğrenme Tekniği,İngilizce Öğretme Tekniği | Boray Technique,English Learning Technique,English Teaching Technique

Yirmi birinci yüzyılda küreselleşen dünyanın, zorunlu olarak gelişeniletişim ağları, İngilizce iletişim kurmayı gerekli hale getirmiştir.  Küreselleşen dünyada, İngilizcenin yaygınolarak kullanılıyor olması, ülkelerin eğitim sistemlerindeki okullarınprogramları... View more
Share - Bookmark