The Effect Of Brand Image On Trust Concerning Brands in Social Media

Article OPEN
HACIEFENDİOĞLU, Şenol; FIRAT, Duygu;
(2014)

İşletmeler, bugün çok önemli bir pazarlama ortamı haline gelen sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanma çabası içindedirler. Bu çalışmada, sosyal medyada yer alan markaların marka imajının marka güveni oluşturmadaki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, sosyal paylaşım si... View more
Share - Bookmark