ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBA/SİBER KURBAN YAŞANTILARI

Article OPEN
ÖZER, Hasibe;
(2014)
  • Publisher: Akademik Bakış
  • Journal: issn: 1694-528X, eissn: 1694-528X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Cyberbullying, Cybervictimization, Loneliness, Gender, Bullying | Siber Zorbalık, Siber Kurbanlık, Yalnızlık, Cinsiyet, Zorbalık

Son zamanlarda, ergenler hatta çocuklar arasında siber zorbalık giderek yaygınlaşmaktadır. Zorbalık; güç dengesizliği olan kişiler arasında, tekrarlayıcı ve kasıtlı olarak yapılan saldırgan davranışlar olarak tanımlanırken, bu tür davranışların elektronik iletişim araçl... View more
Share - Bookmark