Effect Of Personal Motivation Factors On Negative Electronic Word-Of-Mouth Communication Intention

Article OPEN
ÇELİK, Zübeyir; ÖZKARA, Behçet Yalın;
(2017)

Pazarlama literatürü incelendiğinde, tüketicileriürünlere ilişkin olarak elektronik ağızdan ağıza iletişime yönelten farklımotivasyon kaynakları olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin yapılmış çalışmalarilgili motivasyon kaynaklarının ekonomik teşvikler, tavsiye arama, ke... View more
Share - Bookmark