publication . Article . 2010

Tüketici Araştırmalarında Müşteri Tatminini Esas Alan Görüş ile Müşteri Değerini Esas Alan Görüşün Bir Model Dâhilinde Birleştirilmesi ve En Küçük Kareler Yöntemiyle Test Edilmesi

CENGİZ, Ekrem;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2010
  • Publisher: Erciyes Üniversitesi
Abstract
Günümüzde iki farklı görüş tartışılmaktadır, bunlar; müşteri tatminin müşteri değerini belirlediği ve müşteri değerinin müşteri tatminini etkilediği görüşleridir. Bazı araştırmacılara göre müşteri araştırmalarının temelinde müşteri tatmini kavramı mevcutken, diğerlerine göre müşteri değeri bulunmaktadır. Bu araştırmada her iki görüşü de yansıtan bir model oluşturulmuş ve Trabzon’daki otel müşterileri üzerinde iki aşamalı en küçük kareler yöntemiyle test edilmiştir
Subjects
free text keywords: Müşteri Tatmini, Müşteri Değeri, İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi, Customer Satisfaction, Customer Value, Two Stage Least Square Method
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue