INFLATION FROM THE PERSPECTIVE OF TAX REVENUES AND PUBLIC EXPENDITURES: TANZI AND ANTI- TANZI EFFECTS

Article OPEN
ÇAVUŞOĞLU, A. Tarkan;
(2005)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: issn: 1302-2024, eissn: 2148-1792
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Inflation, tax revenue, public expenditure, Tanzi effect, anti-Tanzi effect | Enflasyon, vergi geliri, kamu harcaması, Tanzi etkisi, ters Tanzi etkisi

Bu çalışma, Tanzi etkisi olarak adlandırılan enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki etkisi ile ters Tanzi etkisi olarak adlandırılan enflasyonun reel kamu harcamaları üzerindeki etkisini konu etmektedir. Çalışmada, enflasyonun bütçe dengesi üzerindeki etkisi, Tanz... View more
Share - Bookmark