GİRİŞİMCİLİKTE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BELİRLEYİCİ MİDİR?

Article OPEN
Keskin, Gulseren ; Tasdemir, Gulay ; Aktekin, Elif ; Gumussoy, Sureyya (2016)
  • Publisher: PressAcademia
  • Journal: (issn: 2459-0762, eissn: 2459-0762)
  • Related identifiers: doi: 10.17261/Pressacademia.2016118671
  • Subject: Girişimcilik, kişilik, dışa dönüklük, nevroz | Entrepreneurship, personality, extroversion, neurosis

Son zamanlarda girişimcilik ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasında önemli bir kavram olarak dikkati çekmektedir. İnsan faktörü girişimcilikte başta değerlendirilmesi gereken yapıdır. Bu çalışmada girişimcilikle bireysel kişilik özelikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Pubmed, Medline, EBSCOHost, PsycINFO, Türk Medline veri tabanlarında ve Google Akademik’te yer alan girişimcilik, kişilik gibi anahtar kelimeler kullanılarak ilgili makaleler taranmış ve gözden geçirme için uygun olan çalışmalardan yararlanılmıştır. Kişilik, bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerinin süreklilik gösteren yönlerini içerir. Meta-analitik çalışmalar bireysel farklılıkların, girişimcilik eğilimleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Girişimcilerin risk alabilen, yenilikçi, sorumluluk duygusu yüksek, iletişim becerileri yüksek bireyler olduğu belirlenmiştir. Özellikle biyolojik çalışmalarda dışadönüklük ve nevrotik yapının girişimciliği arttırdığı belirlenmiştir. Bizim çalışmamız bireysel farklılıkların girişimcilik üzerine etkisini ortaya koymuştur. Kişilik özelliklerinin davranışlar üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışma, gelecekteki girişimcilere rehber olabilecektir
Share - Bookmark