publication . Article . 2017

Investigation in vitro Effects of Rivastigmine and Galantamine Used to Treatment of Alzheimer's Disease on CA Isozymes I and II

DİLEK, Esra; ÇANKAYA, Murat; EZMECİ, Talat; SUNAR, Mukadder; ÇOBAN, T. Abdulkadir;
Open Access
  • Published: 28 Jun 2017
  • Publisher: Erzincan Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
Karbonik anhidraz (CA, EC.4.2.1.1), CO2’in,HCO3- ve H+ iyonlarına iki basamakta dönüşümlühidratasyonunu katalizleyen, çinko (Zn2+) iyonlu metallo enzimlerdenbiridir. Fizyolojik ve patolojik birçok proseste önemli rol oynar. Buçalışmanın amacı, Alzhaimer hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaç etkenmaddelerinin insan eritrosit CA I ve II izoenzimleri üzerine in vitroetkilerini araştırmaktır. İnsan kanından CA-I ve II izoenzimleri Sefaroz-4B-L-tirozin-sülfamidafinite kromotografisi yöntemi ile saflaştırıldı. CA I izoenzimi: yaklaşık %61.7 verimle 122.2 kat; CA II izoenzimi: % 60 verimle 807.5 katsaflaştırılmıştır. CA I için rivastigmin yarışmalı inhibisyon, ...
Subjects
free text keywords: Rivastigmine,galantamine,inhibition,carbonic anhydrases, Rivastigmin,galantamin,inhibisyon,karbonik anhidraz, Rivastigmin, Galantamin, İnhibisyon, Karbonik anhidraz.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Investigation in vitro Effects of Rivastigmine and Galantamine Used to Treatment of Alzheimer's Disease on CA Isozymes I and II

DİLEK, Esra; ÇANKAYA, Murat; EZMECİ, Talat; SUNAR, Mukadder; ÇOBAN, T. Abdulkadir;