Süper Değişken Maliyetleme (Throughput Costing)

Article OPEN
ÇAKICI, Cemal;
(2006)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Süper değişken maliyetleme, katkı muhasebesi, kısıtlar teorisi. | Super-variable costing, throughput costing, throughput accounting, theory of constraints.

Bu çalışmada maliyet ve yönetim muhasebesi bakımından yeni bir konu olan süper değişken maliyetleme yönteminin açıklanması ve yöntemin işleyişinin uygulamalı olarak gösterilmesi amaçlan-maktadır.Süper değişken maliyetleme yöntemi kısaca; mamul maliyetlerinin hesaplanmas... View more
Share - Bookmark