Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğretimle İlgili Tezlerin İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2002-2014)

Article OPEN
YAVUZ, Soner; YAVUZ, Gonca;
(2017)

Ülkemizde 2000’li yılların başlarından itibaren, Proje Tabanlı Öğretim (PTÖ) hakkında yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları tamamlanmaya başlamıştır. Günümüze kadar olan süreçte çok sayıda araştırma yapılmış olması konu hakkında genel çerçevenin belirlenmesi ihtiyacı... View more
Share - Bookmark