publication . Article . 2017

Show in the Sky: A Research on Emotional Labor Processes of Cabin Crew

İyem, Cemal; Yıldız, Fatma Zehra;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2017
  • Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract
Gülümsemek gibi iç kaynaklı davranışların çalışma hayatına girmesiyle birlikte çalışanların duygularının ticari nitelik kazandığı görülmektedir. Duygu işi, çalışanların kendi duygularını organizasyonun amaçlarıyla uyumlu hale getirmesini talep etmektedir. Hizmet sektörünün rekabetçi politikaları çalışanların duygularını da müşteri memnuniyeti aracı haline dönüştürmektedir. Duygusal emeğin yoğun olduğu havacılık sektörü alanında çalışan kabin memurlarına eğitimlerde müşterilere karşı güler yüzlü ve sabırlı olmaları telkin edilmektedir. Bu amaç çerçevesinde kabin memurlarının duygusal emek davranışları ve yabancılaşmanın boyutları arasında nasıl bir ilişki vardır ...
Subjects
free text keywords: Emotion Labour, Cabin Attendants, Labor Process, Duygusal emek, Kabin memurları, Emek Süreci
Any information missing or wrong?Report an Issue