Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Muhasebe Eğitimi Veren Akademisyenlerin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Article OPEN
DURER, Salih; AKBAŞ, Halil Emre; ZEYTİNOĞLU, Emin;
(2016)
  • Publisher: Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.
  • Journal: issn: 1308-6014, eissn: 1308-6014
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.33203/mfy.312271
  • Subject: International Financial Reporting Standards,Accounting Education,Turkey,Curriculum | Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,Muhasebe Eğitimi,Türkiye,Müfredat

Bu çalışma muhasebe eğitimi veren akademisyenlerin UluslararasıFinansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) muhasebeeğitimine dahil edilmesi konusundaki görüşlerinin incelenmesiniamaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları; UFRS’nin uygulanması konusundakibelirsizliğin, UFRS’nin... View more
Share - Bookmark