publication . Article . 2016

International Financial Reporting Standards And Accounting Education in Turkey: an Investigation On Accounting Academians' Perceptions

Salih DURER; Halil Emre AKBAŞ; Emin ZEYTİNOĞLU;
Open Access Turkish
  • Published: 02 Dec 2016
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışma muhasebe eğitimi veren akademisyenlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın (UFRS) muhasebe eğitimine dahil edilmesi konusundaki görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları; UFRS'nin uygulanması konusundaki belirsizliğin, UFRS'nin eğitim planına dahil edilmesindeki en zorlu husus olarak görüldüğüne ve muhasebe eğitiminde izlenmesi gereken en uygun yolun Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve vergi yasaları ile UFRS'ye eşit oranda ağırlık verilmesi olduğuna işaret etmektedir.
Subjects
free text keywords: İktisat, İşletme, International Financial Reporting Standards,Accounting Education,Turkey,Curriculum, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,Muhasebe Eğitimi,Türkiye,Müfredat
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue