publication . Article . 2019

Bir Martıda (Larus cachinnans) Türkiye Faunası için İki Yeni Nematod Türü; Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) ve Paracuaria adunca (Creplin, 1846)

UMUR, Şinasi; PEKMEZCİ, Gökmen Zafer; BÖLÜKBAŞ, Cenk Soner; ATEŞ, Celil;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2019 Journal: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (issn: 1304-7280, Copyright policy)
  • Publisher: Erciyes Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Abstract
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VeterinerFakültesi Parazitoloji Laboratuvarına getirilen ölü bir Hazar martısı (Larus cachinnans) parazitolojikaçıdan tekniğine uygun olarak muayene edilmiştir. Rastlanan parazitler usulüneuygun toplanıp, tespit edilmiş ve saydamlaştırılarak morfolojik özelliklerinegöre Cosmocephalus obvelatus ve Paracuraia adunca olarak identifiyeedilmiştir. Tanıda önemli bölgelerin ölçümleri yapılmış ve fotoğraflarıçekilmiştir. Her iki nematod türü de Türkiye parazit faunası için ilkbildirimdir.
Subjects
free text keywords: Zoology, Larus cachinnans, biology.organism_classification, biology, Cosmocephalus obvelatus,Larus cachinnans,nematod,Paracuraia adunca,Seagull, Cosmocephalus obvelatus,Larus cachinnans,martı,nematod,Paracuraia adunca
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2019

Bir Martıda (Larus cachinnans) Türkiye Faunası için İki Yeni Nematod Türü; Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) ve Paracuaria adunca (Creplin, 1846)

UMUR, Şinasi; PEKMEZCİ, Gökmen Zafer; BÖLÜKBAŞ, Cenk Soner; ATEŞ, Celil;