publication . Article . 2016

Analysis of Expectations of Forest Products Industry from Forest Industry Engineering Education

GEDİK, Tarık; ÇİL, Muhammet; SEVİM KORKUT, Derya; CEMİL AKYÜZ, Kadri; KOŞAR, Gökşen; BEKAR, İlter;
Open Access
  • Published: 15 Jun 2016
  • Publisher: Düzce Üniversitesi
Abstract
Orman ürünleri sanayi sektöründe nitelikli işgücünü oluşturan orman endüstri mühendisleri; eğitim alanlarını bazen bilinçli, bazen de istek dışı nedenlerle seçmek zorunda kalmaktadır. Bu çalışmada, orman ürünleri endüstrisinin talep ettiği orman endüstri mühendislerinin sahip olması beklenen temel niteliklerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sektör temsilcilerinin yani işletme sahiplerinin sektörde nasıl bir orman endüstri mühendisi istedikleri yapılan anket çalışması ile araştırılmıştır.Araştırma kapsamında TOBB üye kayıtları listesinde yer alan orman ürünleri sanayi işletme sayısı olan toplam 7111 işletme çalışmanın evrenini o...
Subjects
free text keywords: Forest industry engineering,forest products industry,company, Orman endüstri mühendisliği,orman ürünleri sanayi,işletme
Any information missing or wrong?Report an Issue