publication . Article . 2020

Actor Network, Health-Illness and Crime: A Discussion over Sahsiyet (Persona) Mini-Series

Ali Gündüz; Günnur Ertong Attar;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Apr 2020
  • Publisher: Okur Yazar Derneği
Abstract
Bu çalışma, bir öznenin ilişki ağındaki dönüşümü, hastalık ve cinayet olguları temelindeele almakta ve bu dönüşümü Şahsiyet dizisi örneğinde ve Aktör İlişkilerağı Kuramı (ActorNetwork Theory) bağlamında incelemektedir. Araştırmanın temel motivasyonu, bireysel biryaşantının toplumsal bir etkiye dönüşümünden ve Şahsiyet’teki kurgunun her an gerçeğedönüşebilme olasılığından kaynaklanmaktadır. Çalışma, Diken ve Laustsen’ın1 “Filmdenbahsederken toplumdan, toplumdan bahsederken de filmden bahsederiz” ilkesinden hareketederek, hastalığın seri cinayete evrilişine, biyopsikososyal bakış açısıyla ve Merton’ın gerilimi(strain) temele aldığı suçluluk kavramıyla yaklaşmaktad...
Subjects
free text keywords: Actor Network Theory,Sahsiyet (Persona) mini-series (2018),Sociology of health and illness,Alzheimer,Individual quests for justice, Aktör İlişkilerağı Kuramı,Şahsiyet dizisi (2018),Sağlık ve hastalık sosyolojisi,Alzheimer,Bireysel adalet arayışı, aktör i̇lişkilerağı kuramı, şahsiyet dizisi (2018), sağlık ve hastalık sosyolojisi, bireysel adalet arayışı, actor network theory, sahsiyet (persona) mini-series (2018), sociology of health and illness, alzheimer, individual quests for justice, History of scholarship and learning. The humanities, AZ20-999, Social sciences (General), H1-99
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue