BİR HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANI OLARAK SOSYALMEDYA KULLANIMI: CHANGE.ORG ZEYTİN HAYATTIR İMZAKAMPANYASI İNCELEMESİ

Article OPEN
TEZCAN, Elif Tuba;
(2017)
  • Publisher: Istanbul Aydin University
  • Journal: issn: 2548-0200, eissn: 2548-0200
  • Subject: sosyal medya, halkla ilişkiler, kitlelerin gücü, iki yönlü simetrik iletişim modeli, change.org | social media, public relations, crowdsourcing, two-way asymmetric model, change.org

Halkla İlişkiler alanında sıklıkla kullanılan sosyal medya; sosyalleşmenin en temelindedir. Sosyal medyayı kullanarak ortak ilgilenilen ya da şikatyeçi olunan konular üzerinde ortak bir düşünce oluşturma online imza kampanyalarını doğurmuştur. Halkla ilişkilerde kullanı... View more
Share - Bookmark