Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus.

Article OPEN
ŞİMŞEK, Aynur ; İÇEN, Hasan (2008)
  • Publisher: Dicle University
  • Journal: (issn: 1307-9972, eissn: 1308-0679)
  • Subject: Diabetes mellitus, glikoz, insülin, kedi, köpek | Cat, Diabetes mellitus, dog, glucose, insulin

Diabetes mellitus polidipsi, poliüri ve polifaji gibi klinik bulgularla karakterize endokrin bir hastalıktır. Bu derlemede, kedi ve köpeklerde yaygın olan hastalığın etiyoloji, patogenezis, kliniklaboratuar bulguları, tanı, ayırıcı tanı ve sağaltımına yönelik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır
Share - Bookmark