Diabetes Mellitus in Dogs and Cats

Article OPEN
ŞİMŞEK, Aynur; İÇEN, Hasan;
(2008)

Diabetes mellitus polidipsi, poliüri ve polifaji gibi klinik bulgularla karakterize endokrin bir hastalıktır. Bu derlemede, kedi ve köpeklerde yaygın olan hastalığın etiyoloji, patogenezis, kliniklaboratuar bulguları, tanı, ayırıcı tanı ve sağaltımına yönelik bilgilerin... View more
Share - Bookmark