Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma

Article Turkish OPEN
IŞIK, Metin; KAPTANGİL, İrem;
(2018)
  • Publisher: Mustafa YİĞİTOĞLU
  • Journal: issn: 2147-1185, eissn: 2147-1185
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.15869/itobiad.361081
  • Subject: Akıllı Telefon Bağımlılığı,Sosyal Medya Kullanımı,Kişilik,Beş Faktör Kişilik,Üniversite Öğrencileri | Smart Phone Addiction,Social Media Using,Personality,Five Factor Personality,University Students

Günümüz toplumunda akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılan sosyal medya,özellikle üniversite öğrencileri arasında, günlük yaşamın vazgeçilmez birparçası haline gelmiştir. Bu durum, beraberinde akıllı telefonlara olanbağımlılık sorunsalını da gündeme getirmekte ve bire... View more
Share - Bookmark