publication . Other literature type . Article . 2018

GÜNEYDOĞU KARADENİZ RİZE SARAYKÖY PLAJINDA PLASTİK KİRLİLİĞİ

Fatma Başak Esensoy Şahin; Furkan Karacan; Ülgen Aytan;
  • Published: 11 Apr 2018
  • Publisher: Scientific Web Journals (SWJ)
Abstract
Yüksek nehir deşarjına sahip yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz’de,çöpler önemli bir çevresel problemdir. Plastik çöpler dünya genelinde olduğugibi Karadeniz’de de deniz çöplerinin en yaygın olanıdır. GüneydoğuKaradeniz’de Rize ili Sarayköy plajında plastik çöpler Haziran 2016-Mart 2017tarihleri arasında izlenmiştir. Plaj çöpleri mevsimsel olarak OSPAR plaj izlememetodolojisi takip edilerek 100 m’lik plaj kesitinde toplanmış ve tiplerineayrılmışlardır. Çalışma süresince, 43 farklı tip plastik çöp belirlenmiştir.OSPAR çöp fotoğraf kılavuzunda kaydı olmayan 1 yeni plastik çöp tipi (borular)listeye ilave edilmiştir. Plajda en yüksek yaz ve en düşük ilkbaharda olm...
Subjects
free text keywords: Plastic,foam sponge,pollution,Black Sea, Plastik,Köpük Sünger,Kirlilik,Karadeniz
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Other literature type . Article . 2018

GÜNEYDOĞU KARADENİZ RİZE SARAYKÖY PLAJINDA PLASTİK KİRLİLİĞİ

Fatma Başak Esensoy Şahin; Furkan Karacan; Ülgen Aytan;