publication . Article . 2017

Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Konteyner Terminallerinde Maliyet Analizi

R. Şebnem Yaşar;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Abstract
“Deniz taşımacılığının sanayileşmesi” olarak da adlandırılan “konteyner taşımacılığı”, sunduğu çok sayıda teknik ve ekonomik avantajlardan dolayı dünya ticaretinde çok önemli bir yer edinmiş; buna bağlı olarak da konteyner terminallerinin önemi hızla artmıştır. Konteyner terminalleri arasındaki rekabet, maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak yönünde limanları baskı altına almaktadır. Maliyetlerin azaltılmasının ön koşulunu ise, doğru maliyet bilgisine sahip olmak oluşturmaktadır. Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, geleneksel Faaliyet Tabanlı Maliyetleme metodolojisini temel alan, ancak daha basit ve daha az maliyetli alternatif bir sist...
Subjects
free text keywords: Time-Driven Activity Based Costing, Activity Based Costing, Port Operating Costs, Container Terminal Costs., Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Liman İşletme Maliyetleri, Konteyner Terminali Maliyetleri.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue