publication . Article . 2016

KAMU HASTANELERİNDE MEDİKAL TURİZMİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YİĞİT, Vahit;
Open Access
  • Published: 22 Jul 2016
  • Publisher: Süleyman Demirel University
  • Country: Kazakhstan
Abstract
Medikal turizmdünya çapında gelişmekte olan bir sektördür. Günümüzde, 50’den fazla ülkedemedikal turizmin ulusal bir endüstri haline geldiği tespit edilmiştir.  Hindistan, Tayland, Singapur, Malezya gibiAsya ülkeleri popüler medikal turizm yerleri olmasına rağmen, Türkiye medikalturizmde istenilen seviyeye ulaşamamış ve medikal turizm pazarından yeterincepay alamamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu sektöründe medikalturizmin gelişimini etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir. Araştırma Türkiye’dekamu hastanelerinde yürütülmüştür. Araştırmada nitel ve tanımlayıcı araştırmayöntemi benimsenmiştir. Nitel veriler hastane yöneticileri ile derinlemesineg...
Subjects
free text keywords: Medical Tourism,Hospital,Health, Medikal Turizm,Hastane,Sağlık, Geography, Humanities, Ancient history
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue