Çukurova Koşullarında Pas Hastalıklarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerine Etkisi

Article OPEN
AY, Hasan;
(2013)
  • Publisher: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited
  • Journal: Yıl: 2013 Sayı: 1 (issn: 1308-027X, eissn: 1308-027X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Bread wheat, Yellow, leaf and stem rust, resistant | Ekmeklik buğday, sarı, kahverengi ve kara pas, dayanıklılık
    mesheuropmc: food and beverages | digestive, oral, and skin physiology

Bu çalışma 2009–2010 yılları arasında Adana'da 126 ekmeklik buğday çeşidi ile yürütülmüştür. Her iki yılda da yapay olarak sarı, kahverengi ve kara pas inokulasyonu yapılmayıp sadece tabii ortamda bulunan pas ırklarının ekmeklik buğdayda yaptığı epidemiler göz önün... View more
Share - Bookmark