publication . Article . 2013

Çukurova Koşullarında Pas Hastalıklarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerine Etkisi

AY, Hasan;
Open Access
  • Published: 01 Feb 2013 Journal: Yıl: 2013 Sayı: 1 (issn: 1308-027X, eissn: 1308-027X, Copyright policy)
  • Publisher: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited
Abstract
Bu çalışma 2009–2010 yılları arasında Adana'da 126 ekmeklik buğday çeşidi ile yürütülmüştür. Her iki yılda da yapay olarak sarı, kahverengi ve kara pas inokulasyonu yapılmayıp sadece tabii ortamda bulunan pas ırklarının ekmeklik buğdayda yaptığı epidemiler göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre her iki yılda da 49 ekmeklik buğday çeşidinin sarı pasa dayanıklı, 6 ekmeklik buğday çeşidinin sarı pasa orta dayanıklı olduğu, 2 ekmeklik buğday çeşidinin sarı pasa orta hassas olduğu, 12 ekmeklik buğday çeşidinin kahverengi pasa dayanıklı, 4 ekmeklik buğday çeşidinin kahverengi pasa orta dayanıklı, 4 ekmeklik buğday çeşidinin ka...
Subjects
Medical Subject Headings: food and beveragesdigestive, oral, and skin physiology
free text keywords: Bread wheat, Yellow, leaf and stem rust, resistant, Ekmeklik buğday, sarı, kahverengi ve kara pas, dayanıklılık
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue