AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğine Uygulanan Endüstriyel Kriyojenik İşlemin Aşınma Davranışları Üzerindeki Etkisi

Article OPEN
Ersoz, E; Ovali, I;
(2018)

Bu çalışmada, AISI D2 (DIN 1.2379)soğuk iş takım çeliğine, konvansiyonel ısıl işlemlere takiben farklı bekletmesürelerinde (2 saat ve 6 saat) endüstriyel kriyojenik işlem uygulanmış olup buişlemlerin aşınma davranışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Abrasifaşınma t... View more
Share - Bookmark