TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları

Article OPEN
Örten, Remzi; Bayırlı, Rıdvan;
(2007)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Property, plant and equipment, cost method, revaluation method, irrevocable value | Maddi duran varlıklar, maliyet yöntemi, yeniden değerleme yöntemi, geriye kazanılabilir değer.

16 no'lu Türkiye Muhasebe Standardının amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri ayırdedebilmelerini sağlayan maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran v... View more
Share - Bookmark