publication . Article . 2017

Chicago Sosyoloji Okulu’nun Etnografik Mirasını Yeniden Okumak: Dijital Etnografi Çağında Sembolik Etkileşimcilik

Oya Morva;
Open Access
  • Published: 15 Jun 2017 Journal: Moment Journal, volume 4, pages 135-154 (eissn: 2148-970X, Copyright policy)
  • Publisher: Moment Journal
Abstract
Chicago Sosyoloji Okulu’nun etnografi çalışmalarına, teorik ve metodolojik olarak önemli katkıları olmuştur. Metodolojik özgünlükleri ile erken dönem kent monografileri ve sembolik etkileşimcilik teorisi bu katkıların en bilinenleridir. Bu çalışmanın odağında, söz konusu etnografik mirasın, özellikle sembolik etkileşimcilik perspektifinin, günümüz dijital etnografi çalışmaları açısından ne anlama geldiği sorusu yer alır. Bu doğrultuda, bu çalışma (i) Chicago etnografi literatürünü ana hatları ile ele alır; (ii) sembolik etkileşimcilik teorisini, Chicago Okulu’nun etnografi geleneği açısından konumlar; (iii) sembolik etkileşimciliğin, dijital etnografi araştırmal...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Chicago School,interactionist social theory,symbolic interactionism,ethnography,digital ethnography, Chicago Okulu,etkileşimci sosyal teori,sembolik etkileşimcilik,etnografi,dijital etnografi, chicago okulu, etkileşimci sosyal teori, sembolik etkileşimcilik, etnografi, dijital etnografi, Media studies, Digital ethnography, Sociology, Humanities, lcsh:History of scholarship and learning. The humanities, lcsh:AZ20-999
Any information missing or wrong?Report an Issue