AVRUPA KAHVERENGİ TAVŞANI (Lepus europaeus Pallas,1778)’NIN DIŞKISINDA BULUNAN BAKTERİ TÜRLERİ

Article English OPEN
Özen, Ahmet Selçuk ; Ercan Barış, Zeynep Maide ; Yılmaz, Ayhan (2019)
  • Publisher: Dumlupinar University
  • Journal: (issn: 1302-3055, eissn: 2651-2769)
  • Subject: Lepus europaeus,Avrupa kahverengi tavşanı,dışkı,bakteriler | Lepus europaeus,European brown rabit,fecal matter,bacteria

Bu çalışma, Avrupa Kahverengi tavşanının (Lepuseuropaeus) dışkısında bulunan bakteri türlerinin tespitine dayanmaktadır.Dışkıların laboratuvar analizi iki farklı periyotta gerçekleştirilmiştir.Sonuçta, Gram positifler (+) olarak Kocuira rosea, Aerococcus viridans,Staphylococcus warneri, Staphylococcus saprophyticus ile Bacillus cereus veGram negatif (-) olarak Rhizobium radiobacter, Klebsiella pneumoniae,Klebsiella oxytoca ve Echerichia coli olarak toplam dokuz bakteri türü tespit edilmiştir.Bu dokuz tür arasından Bacillus cereus, endosporlar oluşturan tek türdür. Buçalışma, tavşanlar ile insanların ortak olarak sahip oldukları fırsatçıdavranışlarından dolayı tavşan ve insan arasındaki ilişkiye dikkat çeken sekizbakteri türünün tespit edildiğini belirtmektedir. 
Share - Bookmark