Edebi spor yazarlığının öncülerinden “İslam Çupi” ve spor yazarlığı üzerine bir çalışma

Article OPEN
İlhan, Erol; Çelik, Elçin;
(2018)

Futbol, Dünya’da ve Türkiye’de 20. ve 21.yüzyılda kitleleri peşinden sürükleyen, spor alanını hegemonyası altına alan,her geçen gün gelişen yapısıyla küresel bir endüstri haline dönüşen çağın enönem verilen fenomenlerinden biridir. Medya, sporun (futbolun) kitlelereulaş... View more
Share - Bookmark