PEPTİT YAPILI İLAÇLARIN RASYONEL TASARIMINA YÖNELİK YENİ GELİŞMELER : RECENT ADVANCES TOWARDS THE RATIONAL DESIGN OF PEPTIDE DRUGS

Article OPEN
YEŞİLADA, Akgül; ÖZKANLI, Fügen;
(2004)

Bu derlemede, regülatör peptitlerin tanımı ve organizmadaki fizyolojik rollerinden kısaca bahsedilerek, peptitlerden ilaç geliştirilmesinde karşılaşılan problemlerden, bunların giderilmesine yönelik çalışmalardan ve peptidomimetikler ve peptit yapılı ilaçların rasyonel ... View more
Share - Bookmark