Kesici Takımlar İçin Sol-jel Nanosıvıların Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Article Turkish OPEN
BİRLİK, Işıl; AZEM, N.Funda Ak; YİĞİT, Recep; EROL, Mustafa; YILDIRIM, Serdar; YURDDAŞKAL, Metin; SANCAKOĞLU, Orkut; ÇELİK, Erdal;
(2014)
  • Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
  • Journal: issn: 2149-3367, eissn: 2149-3367
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Nanosıvı, Nanopartikül, Sol-jel yöntemi, İşleme, Kesme takımları, TiO2 | Nanofluid; Nanoparticle; Sol-gel method; Milling; Cutting tools; TiO2

Yakın zamanda nanoteknolojideki hızlı gelişme nanosıvılar olarak isimlendirilen yeni soğutma sıvılarının ortaya çıkışına neden olmuştur. Nanosıvılar baz sıvı içerisindeki nanopartikül süspansiyonları olarak tanımlanabilir. Takım ve iş parçası arasındaki sürtünmeden dola... View more
Share - Bookmark