The Relationship Between Thinking Styles and Parenting Styles

Article OPEN
Palut, Birsen;
(2008)
  • Publisher: Dokuz Eylul University
  • Journal: issn: 2602-2850, eissn: 2602-2850
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: The Relationship Between Thinking Styles and Parenting Styles | Düşünme Stilleri Ve Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki

Düşünme stili bireyin zihninde olup bitenlerin ve düşünme süreçlerinin farklı şekillerde dışa yansıması olarak tanımlanmaktadır. Düşünme stillerinin oluşum ve gelişim sürecinde bireyin sosyalleşme süreci önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte anne ve baba tutumları bire... View more
Share - Bookmark