11. Sınıf Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumları, Üstbilişleri ve Kimya Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Article Turkish OPEN
KINGIR, Sevgi; AYDEMİR, Nurdane;
(2012)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: issn: 1301-9058, eissn: 1301-9058
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Kimyaya yönelik tutum, Kimya başarısı, Üstbiliş | Attitude toward chemistry, Chemistry achievement, Metacognition

The purpose of this study was to investigate the relationships among 11th grade students' metacognition, chemistry achievement and attitudes toward chemistry. A total of 81 high school students at 11th grade participated in this study. Data were collected using Met... View more
Share - Bookmark