BİR TOPLUMSALLAŞTIRMA ARACI OLARAK AHİLİK

Article OPEN
ŞANAL, Mustafa; GÜÇLÜ, Mustafa;
(2007)
  • Publisher: Erciyes University
  • Journal: issn: 1300-1582, eissn: 2148-8657
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Toplumsallaştırma, ahilik, mesleki eğitim, fütüvvet | Socialization, akhism, vocational training, fütüvvet (Professional Knighthood

Ahilik İslam dünyasının genelinde görülen bir kuruluş olmayp sadece Anadolu’da ve Türk olan çevrelerde görülmektedir. Meslek teşkilatş ve yaygın eğitim kurumu olarak ciddi anlamdaki ilk mesleki eğitim kurumu olma özelliğini gösteren Ahilik kurumunun faaliyet alanş sadec... View more
Share - Bookmark