publication . Article . 2007

BİR TOPLUMSALLAŞTIRMA ARACI OLARAK AHİLİK

ŞANAL, Mustafa; GÜÇLÜ, Mustafa;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2007
  • Publisher: Erciyes Üniversitesi
Abstract
Ahilik İslam dünyasının genelinde görülen bir kuruluş olmayp sadece Anadolu’da ve Türk olan çevrelerde görülmektedir. Meslek teşkilatş ve yaygın eğitim kurumu olarak ciddi anlamdaki ilk mesleki eğitim kurumu olma özelliğini gösteren Ahilik kurumunun faaliyet alanş sadece mesleki saha ile ilgili olmayıp dini, ahlâki, toplumsal, kültürel ve siyasi fonksiyonlarş da bünyesinde banndırmaktadır. Türk kültür tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Ahilik, kuruluşundan itibaren bütün gücünü başta gençler olmak üzere özellikle sanat erbabını bir örgüt etrafında toplayarak onları manevi ve ahlaki yönden eğitmeye ve yükseltmeye yöneltmiştir. Yeni kuşakların yaparak...
Subjects
free text keywords: Toplumsallaştırma, ahilik, mesleki eğitim, fütüvvet, Socialization, akhism, vocational training, fütüvvet (Professional Knighthood
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue