Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi ve Ebeveyn Okul İklimi Algısının Cinsiyete Göre Belirlenmesi

Article Turkish OPEN
Bugay, Aslı; Avcı, Dilek; Özdemir, Selçuk;
(2018)

Bu araştırmanın amacı, Ebeveyn Okul İklimi Ölçeğinin(Parent School Climate Survey) Türkçeye kazandırılması ve ölçeğin geçerlik vegüvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Bu ölçek okuldaki genel uyumu, öğrenci ve yetişkinler arasındakiilişkinin kalitesini ölçmek ... View more
Share - Bookmark