Self Oryantalizm: İçimizdeki Modernite Ve/Veya İçselleştirdiğimiz Modernleşme

Article Turkish OPEN
Bezci, Bünyamin; Çiftci, Yunus;
(2014)

Said’in oryantalizm kavramını siyasal literatüre kazandırmasından sonra kavram, Doğulu toplumların modernite ile kurdukları ilişkiyi açıklamak açısından doğurgan bir şekilde içeriğini geliştirmektedir. Artık Doğu-Batı ikileminde düşülmeyen kavram, Doğulu toplumların ken... View more
Share - Bookmark