Digital Arrogance: An Analysis on Narcissistic Rituals in Social Media

Article OPEN
CEZİK, Aslıhan; ALANKA, Ömer;
(2016)
  • Publisher: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  • Journal: Dijital Medya (issn: 2149-9446, eissn: 2458-9284)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Narsisizm,Instagram,Sosyal Medya,Göstergebilimsel Analiz | Narcissism,Instagram,Social Media,,Semiotic Analysis

Narsisizmfenomeninin ele alındığı bu çalışmada toplum, birey, kimlik, benlik gibikavramların dijital uzamdaki değişimleri tartışılmaktadır. Günümüz dünyasının geisti olarak görülen narsisizmepidemisi küresel ölçekte artarken sanal ortam narsisizm kültürününyaygınlaşması... View more
Share - Bookmark