publication . Article . 2013

Turkish Press in Social Media

AYTEN, Adem;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2013 Journal: Cilt: 5 Sayı: 20 (issn: 1309-1352, eissn: 2149-0074, Copyright policy)
  • Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi
Abstract
Sosyal medya günümüzde iletişimbilimciler arasından en çok araştırılan olguların başında gelmektedir. . Web 2.0’la kullanıcıların hizmetine giren sosyal medya mobil teknolojilerin kullanımının artmasıyla da yaygın medya haline gelmiştir. Geleneksel medyaya rakip ve alternatif bir medya olmanın ötesinde geleneksel medyanın içeriğini taşıdığı, avantajlarından yararlanabildiği yeni bir mecradır. Nitekim internetin yaygınlaşmasıyla geleneksel medya ortaya çıkan yeni medya ile rekabet edebilmek için kendi websayfalarını oluşturarak okur-izleyici-dinleyicilerinin bu mecrada içeriklerine erişimlerini mümkün kılmışlardır. Yeni medyanın sosyal medyaya evrilmesiyle de sos...
Subjects
free text keywords: Turkish printmedia, social media, facebook, twitter, googleplus, Türk basını, sosyal medya, facebook, twitter, googleplus
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue