publication . Article . 2018

Цифрова гуманітаристика як методологічна основа розвитку IT-освіти у вищих навчальних закладах культури

Matviienko, Oksana; Civіn, Mihajlo;
Open Access Ukrainian
  • Published: 26 Dec 2018 Journal: Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere (issn: 2618-0049, eissn: 2617-796X, Copyright policy)
  • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
Abstract
Стаття присвячена розгляду нового наукового напряму – цифрової гуманітаристики – як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. З точки зору феномену освітньої інновації розглянуто інтеграцію у межах спільного факультету напрямів професійної ІТ-освіти та гуманітарної освіти (бібліотечної, документознавчої, архівної, музеєзнавчої).Мета дослідження полягає в обгрунтуванні цифрової гуманітаристики як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури, виявленні і окресленні тенденцій розвитку інтеграції ІТ-освіти та гуманітарної освіти у межах спільного факультету.Методи дослідження: гіпотетико-дедуктивн...
Subjects
free text keywords: цифрова гуманітаристика; цифрові гуманітарні науки; ІТ-освіта; освітні інновації; STEM-освіта, 004:378.6, digital humanities; Digital Humanities; IT education; educational innovations; STEM education, 004:378.6, цифровая гуманитаристика; цифровые гуманитарные науки; ИТ-образование; образовательные инновации; STEM-образование, 004:378.6
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue