Цифрова гуманітаристика як методологічна основа розвитку IT-освіти у вищих навчальних закладах культури

Article Ukrainian OPEN
Matviienko, Oksana; Civіn, Mihajlo;
(2018)
  • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
  • Journal: Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere (issn: 2618-0049, eissn: 2617-796X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: цифрова гуманітаристика; цифрові гуманітарні науки; ІТ-освіта; освітні інновації; STEM-освіта | 004:378.6 | digital humanities; Digital Humanities; IT education; educational innovations; STEM education | 004:378.6 | цифровая гуманитаристика; цифровые гуманитарные науки; ИТ-образование; образовательные инновации; STEM-образование | 004:378.6

Стаття присвячена розгляду нового наукового напряму – цифрової гуманітаристики – як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. З точки зору феномену освітньої інновації розглянуто інтеграцію у межах спільного факультету напрямів профе... View more
Share - Bookmark