Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування

Article Ukrainian OPEN
Буднікевич, Ірина Михайлівна; Крупенна, Інга Анатоліївна; Черданцева, Ірина Геннадіївна;
(2015)
  • Publisher: Черкаський державний технологічний університет
  • Journal: Proceedings of Cherkasy state technological university. Series: Economic sciences (issn: 2306-4420, eissn: 2306-4420)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: маркетингове планування; управління маркетингом; концепції маркетингу; маркетингові інструменти; оперативне планування; тактичне планування; стратегічне планування | marketing planning; marketing management; marketing concepts; marketing tools; operational planning; tactical planning; strategic planning

У статті визначено місце маркетингового планування в системі маркетингового менеджменту; досліджено розвиток маркетингового планування в рамках різних маркетингових концепцій; акцентовано увагу на особливостях маркетингового планування залежно від сфери застосування; оп... View more
Share - Bookmark