МАНТІЙНІ ОСЕРЕДКИ ГЕНЕРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ: ГЕОЛОГО-ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ І ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ КАРТУВАННЯ; ЗАКОНОМІРНОСТІ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ У ЗЕМНІЙ КОРІ МАНТІЙНИХ ВВ-СИСТЕМ

Article Ukrainian OPEN
Timurziev, A.I.;
(2015)
  • Publisher: Institute of Geological Sciences of the Ukrainian National Academy of Sciences
  • Journal: Тектоніка і стратиграфія (issn: 2523-482X, eissn: 0375-7773)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: мантійні осередки генерації вуглеводнів; мантійні ВВ-системи; геолого-фізичні ознаки і прогнозно-пошукові критерії картування мантійних ВВ-систем; закономірності нафтогазоносності надр; механізм розвантаження ВВ в земній корі; первинні мантійні ВВ-системи | УДК 553.061.3+981/041 | mantle sources of generation of hydrocarbons; mantle hydrocarbon-systems; geology-physical signs and forecast-searching criterions of mapping of mantle hydrocarbon-systems; regularity of an oil-and-gas-bearing capacity; mechanism of unloading reflex of hy

 В умовах сформованої невизначеності щодо природи первинних джерел (донорів) і вогнищ генерації (реакційних камер) глибинних ВВ, обговорюються питання природи донорів і вогнищ генерації глибинних вуглеводневих систем, механізму та способів генерації і внутріочаговое моб... View more
Share - Bookmark