ГАЗОВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ОКСИДУ ЦИНКУ (ОГЛЯД)

Article Ukrainian OPEN
Bugayova, M. E.; Koval, V. M.; Lashkarev, G. V.; Lazorenko, V. I.; Karpina, V. A.; Khranovskyy, V. D.;
(2017)
  • Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Journal: Sensor Electronics and Microsystem Technologies (issn: 2415-3508, eissn: 1815-7459)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: газовий сенсор; плівка ZnO; провідність; чутливість; робоча температура; сенсор резистивного типу; підкладка; легуючи домішки | gas sensor; film ZnO; conductivity; sensitivity, work temperature; sensor of resistive type; substrate; doping agent | газовый сенсор; пленка ZnO; проводимость; чувствительность; рабочая температура; сенсор резистивного типа; подложка; легирующие примеси

Широкий діапазон використання газових сенсорів, зокрема, в добувній промисловості для знаходження витоку газів, для контролю газових викидів в атмосферу на промислових підприємствах, в житлово-комунальному господарстві, в побутовій техніці робить актуальним огляд. Оскіл... View more
Share - Bookmark