ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СИСТЕМІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Захаркін, Олексій Олександрович;
(2014)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
  • Journal: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування (issn: 2617-5649, eissn: 2617-5630)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: approaches to the enterprise management; functional approach; process approach; value-oriented management; system approach; situational approach

Розглядаються питання застосування різних управлінських концепцій та підходів (функціонального, процесного, системного, ситуаційного, вартісного, проектного) в контексті інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що вибір підприємством загальної концепції, на якій ... View more
Share - Bookmark